TP. HCM

Thông tin dự báo

Dự báo triều -(Bến Bạch Đằng)

Lúc: 25-05-2022 06:45:18
Mực nước: -1.25 mét
Xu hướng đang xuống